Tarieven

Code

Omschrijving

Bedrag

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

C22

Schriftelijke medische anamnese

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 104,95

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 14,58

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,83

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 54,72

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 89,54

 

Preventieve mondzorg

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M32*

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling, per kaak

€ 14,58

 

Tandvleesbehandelingen

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 154,51

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 169,09

T21

Grondig reinigen wortel per element, complex

€ 31,49

T22

Grondig reinigen wortel per element, standaard

€ 23,32

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 90,38

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 104,95

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 46,65

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 61,22

T42

consult parodontale nazorg

€ 88,63

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 117,78

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 156,85

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 154,51

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 169,09

T91

Pocketregistratie

€ 34,98

T92

Parodontiumregistratie

€ 69,97

T93*

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40,82

 

 

 

C90

Niet nagekomen afspraak (per 5 minuten)

€ 13,07

 

 

 

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2020. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.


Huisregels

Meer informatie over vergoedingen
www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-checken


Mondzorgpraktijk Bleeker is open belangrijke informatie
Mondzorgpraktijk Bleeker is open. De mondhygiënisten behandelen op verantwoorde en gepaste wijze.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Met behulp van onderstaande triage vragenlijst, kunt u en wij controleren of het verantwoord is om in de praktijk te komen.

Indien:


Wanneer kunt u WEL komen?
Indien u bovenstaande vragen beantwoord met NEE en u zich momenteel gezond voelt, dan bent u welkom op uw afspraak. Wij zullen bij de komende afspraak uw laatste medische gegevens controleren en daarop onze behandeling aanpassen waar noodzakelijk.

Wanneer kunt u NIET komen?
Indien u bovenstaande vraag of vragen beantwoord met JA, dan vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen, bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). U kunt ons telefonisch bereiken op 072-5617941 of via info@mondzorgpraktijkbleeker.nl

Wat verwachten wij u?
Controleer maximaal 48 uur voor uw daadwerkelijke afspraak nogmaals de bovenstaande vragenlijst:
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Graag zien wij u in de praktijk om samen met zorg te bouwen aan ook een gezonde MOND!
Debbie en Margret
Mondhygiënisten