Tarieven

Code

Omschrijving

Bedrag

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

C22

Schriftelijke medische anamnese

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 104,95

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 14,58

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,83

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 54,72

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 89,54

 

Preventieve mondzorg

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging (per 5 min eenheid)

€ 13,07

M32*

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling, per kaak

€ 14,58

 

Tandvleesbehandelingen

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 154,51

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 169,09

T21

Grondig reinigen wortel per element, complex

€ 31,49

T22

Grondig reinigen wortel per element, standaard

€ 23,32

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 90,38

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 104,95

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 46,65

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 61,22

T42

consult parodontale nazorg

€ 88,63

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 117,78

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 156,85

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 154,51

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 169,09

T91

Pocketregistratie

€ 34,98

T92

Parodontiumregistratie

€ 69,97

T93*

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40,82

 

 

 

C90

Niet nagekomen afspraak (per 5 minuten)

€ 13,07

 

 

 

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2020. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.


Huisregels

Meer informatie over vergoedingen
www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-checken


Praktijk gesloten vanaf 16 maart 2020 meer informatie
Helaas moeten wij mededelen dat de praktijk vanaf ‪16-3-2020 gesloten zal zijn i.v.m. met het Coronavirus. Wij volgen het advies van De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT zij adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 13 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten. Wij houden het nieuws nauwlettend in de gaten, zodra er meer bekend is hoort u weer van ons. Zoals iedereen hopen wij natuurlijk dat dit allemaal zo snel mogelijk achter de rug is. Mocht u ons willen bereiken dan kan dat via het contactformulier op deze website.