Tarieven

Code

Omschrijving

Bedrag

C11

Periodiek controle

€ 21,00

C13

Probleemgericht consult

€ 21,00

C22

Schriftelijke medische anamnese

€ 21,00

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 99,46

C29*

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 27,63

X10

Kleine röntgenfoto

€ 15,47

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 13,81

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,18

V40

Polijsten van vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament

€ 5,53

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 51,84

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 84,83

 

Preventieve mondzorg

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min eenheid)

€ 12,39

M02

Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min eenheid)

€ 12,39

M03

Gebitsreiniging (per 5 min eenheid)

€ 12,39

M05

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

€ 24,87

M10

Fluoridebehandeling, methode I

€ 27,63

M20

Fluoridebehandeling, methode II

€ 22,10

M32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,58

 

Tandvleesbehandelingen

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 146,43

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 160,25

T21

Grondig reinigen wortel per element, complex

€ 29,84

T22

Grondig reinigen wortel per element, standaard

€ 22,10

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 85,65

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 99,46

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 44,21

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 58,02

T42

consult parodontale nazorg

€ 83,99

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 111,62

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 148,64

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 146,64

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 160,25

T91

Pocketregistratie

€ 33,15

T92

Parodontiumregistratie

€ 66,31

T93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 38,68

 

 

 

C90

Niet nagekomen afspraak (per 5 minuten)

€ 12,39

 

 

 

Uitwendig bleken boven en onderkaak (incl. materiaalkosten)

€ 270,00

Clevercool Tooth Whitening Pen

€ 39,95

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2018. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.


Huisregels

Meer informatie over vergoedingen
www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-checken