Tarieven

Code

Omschrijving

Bedrag

 

Consultatie en diagnostiek

 

C001

Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing

€ 46,91

C002

Periodieke controle

€ 23,45

C003

Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult

€ 23,45

C014

Pocketregistratie

€ 37,03

C015

Parodontiumregistratie

€ 74,07

C90

Niet nagekomen afspraak (per 5 minuten)

€ 10,00

 

Aanvullend diagnostisch onderzoek

 

C010

Schriftelijke medische anamnese

€ 23,45

C012

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 111,10

C013*

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 30,86

 

Verdoving

 

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 15,43

A15

Oppervlakte verdoving

€ 8,02

 

Vullingen

 

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 27,78

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 15,43

V40

Polijsten van vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament

€ 6,17

V50

Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje

€ 12,34

 

Preventieve mondzorg

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min eenheid)

€ 13,84

M02

Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min eenheid)

€ 13,84

M03

Gebitsreiniging (per 5 min eenheid)

€ 13,84

M32*

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 18,52

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 6,17

M40

Fluoridebehandeling, per kaak

€ 15,43

M80

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 52,70

M81

Behandeling van witte vlekken, volgende element

€ 29,63

 

Tandvleesbehandelingen

 

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 179,00

T21

Grondig reinigen wortel per element, complex

€ 33,33

T22

Grondig reinigen wortel per element, standaard

€ 24,69

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 111,10

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 67,90

T42

consult parodontale nazorg

€ 93,82

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 124,68

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 166,04

T161*

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 43,21

T163*

Toepassing lokaal medicament

€ 66,66

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 61,72

 

 

 

 

 

 

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-22610-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl. NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst


Huisregels

Meer informatie over vergoedingen
www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-checken